கொள்ளைப் பொருளில் கடவுளுக்கு பங்கா..?

அண்மையில் தமிழ்கிறிஸ்டியன் தளத் தொடுப்பின் வழியாக விஜய் என்பவரின் வலைப்பூவை நுகர்ந்தேன்; அதன் வாசனை அத்தனை சுவாரசியமாக இல்லை; ஆனால் ஆராய்ச்சிக்குரியதாக இருந்தது;

விஷயம் இதுதான்,அது கிறித்தவர்களிடம் ஒரு ஊழியர் தசமபாகம் பெறுவது சம்பந்தமானது;அதனை கோர்ட் விசாரணை பாணியில் கற்பனையாக‌ எழுதியிருந்தார்; அதன் ஆங்கில மூலம் அவர்களிடம் இல்லையாம்; பிறகு நான் தேடி எடுத்தேன்;அதன் தொடுப்புகள் பின்வருமாறு:

இது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு:

http://vijay76.wordpress.com/2010/04/10/%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E2%80%93-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%B5/

இது ஆங்கில மூலம்:

http://www.tithing.christian-things.com/jones.html

பின்வரும் காரியங்கள் அந்த சர்ச்சைக்குரிய கட்டுரையின் ஒரு பகுதி…

தசமபாகம் – ஒரு நீதிமன்ற வழக்கு

தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர்: சகோ. விஜய்

எனக்கு சகோதரர் ஒருவர் மூலம் மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்பட்ட இந்த அற்புதமான நாடகத்தை உங்களுக்காக தமிழில் மொழியாக்கம் செய்து தருகிறேன். இதன் அசல் ஆங்கிலப் பிரதியை எழுதியவர் யாரென்று தெரியவில்லை. அவர் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு என் நன்றிகள், ஏனனில் இது அநேகருடைய கண்களைத் திறந்து வைக்கக் கூடியது. இந்த நாடகத்தில் வரும் நீதிபதி மற்றும் பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ் ஆகிய இரண்டு பாத்திரங்களும் முழுக்க முழுக்க கற்பனையே, யாரையும் குறிப்பிடுவன அல்ல. இது யாரையும் புண்படுத்த வெளியிடப்படவில்லை, தேவஜனங்களின் மனங்களைப் பண்படுத்தும் நோக்கத்துடனேயே வெளியிடப்படுகிறது.

இடம்: நீதிமன்றம்

நேரம்: காலை 11.00 மணி

பாத்திரங்கள்: நீதிபதி மற்றும் பாஸ்டர் ஜோன்ஸ்

நீதிபதி: பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ் அவர்களே! நீங்கள் உங்கள் திருச்சபைக்கு வரும் மக்களிடம் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அவர்களது வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை இறைவன் பெயரைச் சொல்லி ஏமாற்றிப் பெற்றதாகவும். தசமபாகம் தருபவர்களை இறைவன் ஆசீர்வதிப்பார் என்று நயங்காட்டியும் தராதவர்கள் மீது தேவனுடைய சாபம் வருமென்று மிரட்டியும் தசமபாகத்தைப் பெற்றதாக தங்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது குற்றத்தை நீங்கள் ஒப்புக் கொள்ளுகிறீர்களா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: கனம் நீதிபதி அவர்களே! இந்தக் குற்றச்சாட்டை நான் மறுக்கிறேன், எமக்கு இறைவன் அருளின வேதம் எதைச் சொல்லுகிறதோ அதையே நான் என் மக்களுக்கு போதித்தேன். ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேக்கிற்க்கு தசமபாகம் கொடுத்தான் தேவன் அதினிமித்தம் அவனை ஆசீர்வதித்தார். அவன் மிருகஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொன்னுமான ஆஸ்திகளையுடைய சீமானாயிருந்தான் என்று வேதம் கூறுகிறது.

நீதிபதி: அது சரி அல்ல! ஆதியாகமம் 13:2 இல் தான் ஆபிராம் மிருகஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொன்னுமான ஆஸ்திகளையுடைய சீமானாயிருந்தான் என்று வேதம் கூறுகிறது.

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: ஆம்! அதைத்தானே நானும் கூறுகிறேன்?

நீதிபதி: அந்த வசனம் ஆதியாகமம் 13 ஆம் அதிகாரத்தில் வருகிறது. ஆனால் ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேக்கிற்கு தசமபாகம் கொடுத்தது அதற்கு அடுத்த அதிகாரத்தில்தான் வருகிறது (ஆதி14:20) அப்படியானால் மெல்கிசேதேகிற்கு தசமபாகம் கொடுப்பதற்க்கு முன்னமே ஆபிரகாம் ஐசுவரியவானாய் இருந்தான் என்பது தெளிவாக இருக்கிறதல்லவா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: ஆம்! நீங்கள் சொல்வதும் சரிதான்.

நீதிபதி: அப்படியானால் ஆபிரகாமின் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் தசமபாகம் கொடுத்ததினால் வந்ததல்ல என்பதை ஒப்புக் கொள்ளுகிறீர்களா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: (பதில் இல்லை)

நீதிபதி: பாஸ்டர் ஜோன்ஸ் அவர்களே! ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்ததினால் தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லுகிறீர்கள். அப்படியானால் ஆபிரகாம் எத்தனை முறை மெல்கிசேதேகிற்கு தசமபாகம் கொடுத்ததாக வேதத்தில் பதிவு செய்யப் பட்டிருக்கிறது?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: ஒரே ஒரு முறைதான்.

நீதிபதி: அவன் மாதந்தோறும் கொடுத்ததாகப் பதிவு செய்யப்படவில்லை அல்லவா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: இல்லை

நீதிபதி: சரி, ஆபிரகாம் தான் தசமபாகமாகச் செலுத்தியவற்றை எங்கிருந்து பெற்றான்?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: அவை அவனுக்கு யுத்தத்தில் கொள்ளைப் பொருளாகக் கிடைத்தவை.

நீதிபதி: அப்படியானால் அவன் தனது சுய சம்பாத்தியமான வருமானத்திலிருந்து கொடுக்கவில்லை மாறாக தனக்கு சொந்தமல்லாத கொள்ளைப் பொருளிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தான் என்று சொல்லுகிறீர்களா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: ஆம் அப்படித்தான் வேதம் கூறுகிறது.

நீதிபதி: ஆபிரகாம் தனது சுய சம்பாத்தியத்திலிருந்து அல்லது சொந்தப் பொருளிலிருந்து மெல்கிசேதேகிற்கோ அல்லது வேறு யாருக்குமோ தசமபாகம் கொடுத்ததாக வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: அது…..வந்து…இல்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன்.

நீதிபதி: வேதத்தை நன்கு கற்றறிந்து போதகராக இருக்கும் நீங்கள் “நினைக்கிறேன்” என்றெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் பதிலளிக்கக் கூடாது. ஆபிரகாம் தனது சொந்தப் பொருளிலிருந்து எடுத்து தசமபாகம் கொடுத்ததாக வேதத்தில் எங்கேனும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? இல்லையா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: இல்லை, நான் படித்தவரை எங்கும் அப்படிப் பதிவு செய்யப்பட வில்லை.

நீதிபதி: சரி..ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேகிற்கு எவைகளையெல்லாம் தசமபாகமாகக் கொடுத்தான்?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: கொள்ளைப் பொருளிலிலிருந்து கொடுத்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. அது கால்நடைகளாகவோ, உணவாகவோ அல்லது மக்கள் பயன்படுத்திய பிற பொருட்களாகவோ இருக்கலாம்.

நீதிபதி: பணத்தை தசமபாகமாகக் கொடுத்ததாக அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: இல்லை

நீதிபதி: சரி…ஆபிரகாம் விஷயத்தில் எனது கடைசிக் கேள்வி, மெல்கிசேதேகிற்கு தசமபாகம் கொடுக்கச் சொல்லி தேவன் ஆபிரகாமுக்குக் கட்டளையிட்டாரா?

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: இல்லை, ஆபிரகாம் அதைத் தானே விரும்பிப் பரிசாகக் கொடுத்தான்

நீதிபதி: நீங்கள் சொன்னவைகளை எல்லாம் வைத்துப் பார்த்தால், ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேகிற்கு தானே விரும்பித்தான் பரிசாகக் கொடுத்தான், அதைக் கொடுக்கும்படி யாரும் அவனை நிர்பந்திக்கவில்லை, கொடுத்தது பணமும் அல்ல என்பது தெளிவாக விளங்குகிறது. அப்படியானால் எல்லாக் கிறிஸ்தவர்களும் தங்களது மாத வருமானத்தில் 10% பணத்தை திருச்சபைக்கு தர வேண்டும் என நிர்பந்திப்பது என்ன நியாயம்?

நீங்கள் உங்கள் சொந்த வாயால் ஒப்புக்கொண்ட காரியங்களை வைத்தே இதுவரை உங்கள் சொந்த லாபத்திற்காக வேதத்தை திரித்து உபதேசித்து மக்களைச் சுரண்டியிருக்கிறீர்கள் என்பது புலனாகிறது.

பாஸ்டர்.ஜோன்ஸ்: நீதிபதி அவர்களே! சற்றுப் பொறுங்கள், தசமபாகம் விஷயத்தில் ஆபிரகாமின் காரியத்தை மேற்கோள் காட்டிப் போதித்தது எவ்வளவு மதியீனம் என்பதை நான் இப்பொழுது உணர்கிறேன். ஆனால் தசமபாகம் குறித்ததான என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு ஆதரவாக வேதத்தில் இன்னும் பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. யாக்கோபு தேவனுக்கு எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்ததாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. நாம் அவருடைய மாதிரியைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

இந்த கட்டுரையினை வாசித்த நான் தசமபாகம் தருவது சரியா தவறா என்று ஆராய்வதைவிட அதில் கூறப்பட்ட ஒரு தவறான தகவலையே விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டேன்;

பின்னூட்டமிட்ட அனைவரும் ஆஹா..ஓஹோ என அனத்தியதற்கு மாறாக எனது கருத்து இருந்ததோ என்னவோ அதன் பாதிப்பு விஜய் அவர்களின் பதிலில் தெரிந்தது;முதன்முறையாக அவருடைய தளத்துக்கு சென்று கருத்து கூறுகிறேன்;அதை வரவேற்று உபச்சார வார்த்தைகள் ஒன்றுமில்லாமலும் நட்பு பாராட்டாமலும் கருத்து கூறியிருக்கிறார்;அவருக்குரிய பதிலை நானும் கொடுத்துள்ளேன்;இன்னும் இந்த காழ்ப்புணர்ச்சியினால் உருவான கிறித்தவ எதிர்ப்பு கட்டுரைக்கு வரிக்குவரி பதிலளிக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்பதையும் சொல்லிக்கொள்ளுகிறேன்;இந்த கட்டுரையின் அடிப்படையிலேயே என்னைக் குற்றவாளியாகவும் இவர்கள் நீதிபதியாகவும் இருக்கட்டும்;மற்றவை வாசகரின் ஆதரவைப் பொறுத்தது..!

இதோ எனது பின்னூட்டமும் விஜய் அவர்களின் கோபக்கணைகளும் அதற்கான எனது பதிலும்…

chillsam says:

விஜய் அவர்களே தாங்கள் மொழிபெயர்த்த ஆங்கில மூலத்தின் தொடுப்பைக் கொடுத்திருக்கலாமே…ஆபிரகாம் கொள்ளைப் பொருளை தசமபாகமாகக் கொடுத்ததாக நிரூபிக்கமுடியுமா..?

தவறான தகவலின் அடிப்படையிலான‌ சத்தியத்துக்கு விரோதமான ஒரு கட்டுரையிது..!

விஜய் says:

சகோ.சில்சாம் அவர்களே!

எனக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் கிடைக்கப் பெற்றது என்று கட்டுரையிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தேன். மூலத்தை எழுதியவர் யார் என்று தெரியவில்லை. தாங்கள் கண்டுபிடித்தால் எனக்குச் சொல்லுங்கள்.

ஆபிரகாம் கொள்ளைப் பொருளை தசமபாகமாகக் கொடுத்ததாக நிரூபிக்கமுடியுமா..? என்று கேட்டிருந்தீர்கள்.

”இவன் எவ்வளவு பெரியவனாயிருக்கிறான் பாருங்கள்; கோத்திரத்தலைவனாகிய ஆபிரகாம் முதலாய் கொள்ளையிடப்பட்ட பொருள்களில் இவனுக்குத் தசமபாகம் கொடுத்தான்.” (எபிரேயர் 7:4)”

வெறும் மொட்டையாக தவறான தகவலின் அடிப்படையிலான‌ சத்தியத்துக்கு விரோதமான ஒரு கட்டுரையிது என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். எது தவறான தகவல்? எது சத்தியத்துக்கு விரோதம் என்று தெளிவாக விளக்கினால் நலமாக இருக்கும்.

chillsam says: மட்டறுத்தலுக்காக உங்கள் மறுமொழி கிடப்பிலிருக்கிறது.

சகோ.விஜய் அவர்களே, உங்களுக்குத் தெரியுமோ தெரியாதோ ஏற்கனவே மாற்று மார்க்கத்தவர் நம்முடைய ஆண்டவரை “காட்டுமிராண்டி கடவுள்” என்றும் “இனவெறி கடவுள்” என்றும் தூஷித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்; நான் அங்கே போராடிக் கொண்டிருக்கிறேன்;

இங்கே நீங்களோ ஆபிரகாம் கொள்ளைப்பொருளில் கடவுளுக்கு பங்கு கொடுத்தான் என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள்;(மொழி பெயர்ப்பானாலும் அதன் கருத்துக்கு நீங்கள் தானே பொறுப்பு?) இதன்படி தசமபாகத்தைக் குறித்து நான் விவாதிப்பதைவிட அதன் உட்பொருளான “கொள்ளைப் பொருள்” எனும் வார்த்தையை எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன்; மற்றவை என்னுடைய தனிக்கட்டுரைக்கு பயன்படட்டும்;

நான் சற்றும் எதிர்பார்க்காமல் நீங்கள் “கொள்ளைப் பொருள்” எனும் வார்த்தையை நிரூபித்தது மகிழ்ச்சி; நான் தோற்றுவிட்டது போல உணர்ந்தேன்; ஆனாலும் எனக்குள்ளிருந்து என்னை இயக்கும் ஆவியானவர் ஆபிரகாம் “கொள்ளைப் பொருளில்” பங்கைத் தரவில்லை எனப் போதித்ததால் இன்னும் ஆராய்ந்தேன்;

எபிரெயர்.7:4 -ல் தாங்கள் குறிப்பிட்ட “கொள்ளைப் பொருள்” என்ற வார்த்தையின் முலபாஷையின் அர்த்தத்தை ஆராய்ந்தபோது எனக்கு இன்னும் தெளிவு கிடைத்தது; அதன்படியும் ஆதியாகமம்.14 ம் அதிகாரத்தின் சூழமைவின்படியும் தேவனுடைய குணாதிசயத்தின்படியும் ஆபிரகாம் தேவனுக்காகப் படைத்தது கொள்ளைப் பொருளல்ல,அது அவனுக்கு சொந்தமாக இருந்து “எதிரிகளால் கொள்ளையிடப்பட்டவை” எனும் அர்த்தமே வரும்;இதற்கு ஆதாரம் 16ம் வசனம்; எதிரிகளிடம் கொள்ளையிடப்பட்டதில் தன் பங்கை மறுத்த ஆபிரகாமின் உத்தமத்தை தாங்கள் வசனம் 22,23 ல் வாசிக்கலாம்;

பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களில் ஆதாரம் தேடவேண்டிய அவசியம் தற்காலத்தில் இல்லை; அது முறையும‌ல்ல; எபிரெய மொழி வார்த்தை கிரேக்கத்தில் என்ன புரிதலில் வழங்கப்பட்டதோ நாம் அறியோம்;அதற்கு இணையதளத்திலேயே போதுமான வசதிகள் தற்போது வந்துவிட்டது;

திருச்சபைகளில் தற்போது இருக்கும் குழப்பங்களே போதும்; நீங்களும் உங்கள் பங்குக்கு எதையாவது செய்துவைக்கவேண்டாமென்று பணிவோடு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

chillsam says: மட்டறுத்தலுக்காக உங்கள் மறுமொழி கிடப்பிலிருக்கிறது.

இந்த மூலத்துக்கும் விஜய் அவர்களின் மொழிபெயர்ப்புக்கும் ஏதேனும் வித்தியாசமிருந்தால் அதற்கு விஜய் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளூவார்..!

Advertisements

11 thoughts on “கொள்ளைப் பொருளில் கடவுளுக்கு பங்கா..?

 1. சகோ.சில்சாம் அவர்களே! நான் தங்களை வரவேற்கவில்லை என்று எழுதியிருந்தீர்கள் தவறுதான், அதற்காக சிரம் தாழ்ந்து தங்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். தங்கள் மீது எனக்கு எந்தக் கோபமோ என்னைப் பாராட்டவில்லை என்ற ஆதங்கமோ எனக்கு இல்லை நான் பாராட்டுக்கு ஏங்குகிறவனாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு வலைபூவை நடத்தமாட்டேன். தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக போராடுவதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். தங்களது உணர்வைப் பெரிதும் மதிக்கிறேன். நீங்கள் மணவாளனின் நாமத்துக்காகப் போராடுகிறீர்கள், நானோ மணவாட்டியின் ஜீவனுக்காகப் போராடுகிறேன். ஆம், தங்கள் சொந்த வயிறை நிரப்புவதற்காக ஒரு கூட்டம் தசமபாகம் என்கிற பெயரைப் பயன்படுத்தி கர்த்தரின் மந்தையைக் கொள்ளையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பணத்தை மாத்திரம் கொள்ளையிட்டால் பரவாயில்லை. சபையை பொருளாதாரச் செழிப்பு, வானத்தின் பலகணிகள் என்ற ஆசைகாட்டி சீஷத்துவத்திலிருந்து, வழி விலகச்செய்து விசாலமான வழிக்குள் இட்டுச்சென்று அழிவிற்குள் தள்ளுகிறார்கள். இது தாங்கள் அறியாததல்ல. இதில் என்னைவிட ஆக்ரோஷமாகப் போராடும் போராளி நீங்கள்தான். இதை உங்கள் எழுத்தைத் தொடர்ந்து படித்துவரும் நான் நன்றாக அறிந்திருக்கிறேன்.

  கர்த்தருடைய நாமத்தை தூஷிப்பது என்பது சூரியனைப் பார்த்து நாய் குலைப்பதைப் போன்றது, இதனால் சூரியனுக்கல்ல குலைக்கும் நாய்க்கே சேதாரம். ஆனால் இங்கு கர்த்தருடைய மந்தை சிறைப்பட்டுப் போவது யாருக்கு சேதாரம்? நமக்கல்லவா?!! கர்த்தர் நம்மை அவருடைய நாமத்துக்குக் காவலாளிகளாக நியமிக்கவில்லை, அந்தத் தகுதியும் நமக்கில்லை. அவருடைய மந்தைக்கே காவலாளிகளாக நியமித்திருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டின் சில பகுதிகளைப் படிக்கும் யாருக்கும் ”கர்த்தர் கடினமானவரோ” என்ற கேள்வி வருவது இயற்கையே, இப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் தம்மைத் தவறாகச் சொல்லுவார்கள் என்பதை அறிந்த ஆவியானவரே அதைக் குறித்துக் கவலைப்படாமல் சத்தியத்தை சத்தியமாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். அதைப்பற்றி நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள்? குற்றம் பிடிக்க வேண்டுமென்றே அலையும் கூட்டத்திடம் கர்த்தரை “GentleGod” என்று நிரூபித்து என்னத்தைச் சாதிக்கப் போகிறீர்கள்? இந்த வேதத்தைப் படித்தே நீங்களும் நானும் இரட்சிக்கப் பட்டோம், கோடிக்கணக்கான ஆத்துமாக்களும் இரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே சுவிசேஷத்தை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துச் செல்லுவது மாத்திரமே நமது கடமை தேவையுள்ள ஆத்துமாக்கள் நிச்சயம் செவிகொடுப்பார்கள்.

  நான் எபிரேயர் 4:7 ஐக் கொண்டு நிரூபித்தபோது தாங்கள் தோற்றுப் போனதாக உணர்ந்ததாக எழுதியிருந்தீர்கள். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தம்பிகளாகிய நமக்குள் வெற்றி தோல்வி என்ற பேச்செல்லாம் என்னத்திற்கு?

  இனி ஆபிரகாம் விஷயத்துக்கு வருவோம், ஆபிரகாம் தேவனுக்காகப் படைத்தது கொள்ளைப் பொருளல்ல,அது அவனுக்கு சொந்தமாக இருந்து “எதிரிகளால் கொள்ளையிடப்பட்டவை” எனும் அர்த்தமே வரும் என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். கொள்ளையிடப் பட்டது ஆபிரகாமின் பொருளல்ல லோத்துவின் பொருட்கள். தயவுசெய்து ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரத்தை நன்றாகப் படித்துப் பாருங்கள்.

  ”ஆபிராமின் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தபடியால், அவனையும், அவன் பொருள்களையும் கொண்டுபோய்விட்டார்கள்.

  தப்பியோடின ஒருவன் எபிரேயனாகிய ஆபிராமிடத்தில் வந்து அதை அறிவித்தான்; ஆபிராம் தன்னோடே உடன்படிக்கை செய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்கோலுக்கும் ஆநேருக்கும் சகோதரனாகிய மம்ரே என்னும் எமோரியனுடைய சம பூமியிலே அப்பொழுது குடியிருந்தான்.

  தன் சகோதரன் சிறையாகக் கொண்டுபோகப்பட்டதை ஆபிராம் கேள்விப்பட்டபோது, அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைபடிந்தவர்களாகிய முந்நூற்றுப் பதினெட்டு ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து, தாண் என்னும் ஊர்மட்டும் அவர்களைத் தொடர்ந்து,

  இராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து, பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள்மேல் விழுந்து, அவர்களை முறியடித்து, தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபாமட்டும் துரத்தி,

  சகல பொருள்களையும் திருப்பிக்கொண்டுவந்தான்; தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும், அவனுடைய பொருள்களையும், ஸ்திரீகளையும், ஜனங்களையும் திருப்பிக்கொண்டுவந்தான்.”
  (ஆதியாகமம் 14:12-16:)

  இனி ஆபிரகாம் யாருடைய பொருளிலிருந்து தசமபாகம் கொடுத்தார் என்பதை நீங்கள்தான் எங்களுக்கு விளக்க வேண்டும். இதற்காக ஆபிரகாமை தவறாக மதிப்பிடுவதாக எண்ண வேண்டாம். வசனத்தில் எது உள்ளதோ அதையே எழுதியிருக்கிறேன்.

  பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களில் ஆதாரம் தேடவேண்டிய அவசியம் தற்காலத்தில் இல்லை; அது முறையுமல்ல; என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு வசனத்தை அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாத புதிய ஏற்பாட்டு வசனத்தோடு சேர்த்து ஒரு போதனையைக் கொண்டுவருவது தவறுதான். ஆனால் இந்த சம்பவத்தைப் பொருத்தமட்டில் ஆதியாகமம் 14-ஆம் அதிகாரத்துக்கு விளக்கவுரை போலவே எபிரேயர் 7 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எபிரேயமாயிருந்தாலும், கிரேக்கமாயிருந்தாலும் ஏவியவர் ஒரே ஆவியானவர்தான் என உறுதியாக நம்புகிறேன். (தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது என்று கவலைப்படும் தாங்கள் ”எபிரெய மொழி வார்த்தை கிரேக்கத்தில் என்ன புரிதலில் வழங்கப்பட்டதோ நாம் அறியோம்” என்று எழுதியிருப்பதின் மூலம் கிறிஸ்தவர்களின் வேதம் மாற்றப்பட்டது என்று கூவும் கும்பலின் வெறும் வாய்க்கு அவல் போட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதைக் கூடுதல் தகவலாகச் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.)

  பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் வாக்கியங்களில் ஆதாரம் தேடுவது முறையல்ல என்று எழுதியிருக்கும் தாங்கள் அதே புதியஏற்பாட்டு வார்த்தையை மூலபாஷையில் தேடிப்பார்த்து பழைய ஏற்பாட்டு வாக்கியத்துக்கு தெளிவு பெற்றது மாத்திரம் முறையாகுமா?

  எனது தளத்திலுள்ள கட்டுரைகளையெல்லாம் படித்த பின்னும் ”திருச்சபை ஏற்கனவே குழப்பத்தில் இருக்கிறது அதை இன்னும் குழப்பவேண்டாம்” என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள்

  எனக்கு அன்பான சகோதரனே! இஸ்ரவேலைக் கலங்கப் பண்ணுகிறவன் நான் அல்ல, அதற்கு கையில் மெய்யோடும்(Bible) வாயில் பொய்யோடும் பலர் இருக்கிறார்கள்.

 2. இது தமிழ் கிறித்தவ தளத்தில் ( http://tamilchristians.com/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=6&topic=1923&Itemid=287 ) திரு.விஜய் அவர்களுக்கு நான் அளித்த பின்னூட்டமாகும்; விஜய் அவர்களின் மேற்காணும் கருத்துக்கும் இன்னும் இந்த கட்டுரை தொடர்பான விவரமான விளக்கத்தையும் விரைவில் பதிக்கிறேன்;இதனிடையே இதனைப் பார்வையிடும் நண்பர்கள் தங்கள் கருத்தைப் பதித்துச் செல்ல ஊக்கப்படுத்துகிறேன்.

  http://tamilchristians.com/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=4&topic=1921&Itemid=287
  சகோ.விஜய் அவர்களின் பின்னூட்டம் மற்றும் சகோ.அற்புதம் அவர்கள் மூலம் தளநிர்வாகியான விஜய் என்பவரும் பற்றியெறியும் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் விஜய் அவர்களும் வெவ்வேறு நபர்கள் என்றறிந்தேன்; என்னுடைய தவறான புரிதல் காரணமாக சிங்கப்பூர் சிங்கம் நம்முடைய தளத்தில் தனது கருத்துக்களை பதிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது;இனி அவருடைய சேவை இங்கே தொடரும் என்று நம்புகிறேன்;அவருடைய நண்பர் டேனி அவர்களை ஏஞ்சல் டிவியின் மூலமாக ஏற்கனவே நாம் அறிந்திருக்கிறோம்;தற்போது சிங்கப்பூர் சிங்கமான விஜய் அவர்களிடம் நான் அறிய விரும்புவது ஏஞ்சல் டிவியின் செயல்பாடு மற்றும் போதனைகளில் தங்களுக்கு உடன்பாடு உண்டா என்பதே;

  இனி தங்கள் பின்னூட்டம் தொடர்பாக‌…
  // நான் பொதுவாக விவாதங்களிலும் தர்க்கங்களிலும் பங்கேற்பதில் விருப்பமற்றவன். சபையைக் குறித்த கர்த்தரின் பாரத்தை சபையிடம் சென்று இறக்கி வைப்பதை மாத்திரமே எனது வேலையாகக் கருதி அதை அமைதியாகச் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.//

  நீங்கள் விவாதிக்க மனதில்லாதிருந்தால் சர்ச்சைக்குரிய காரியங்களில் கருத்தைச் சொல்லமாட்டீர்கள்;தங்கள் வயது மற்றும் ஆவிக்குரிய அனுபவத்தினடிப்படையில் திருச்சபையின் மறுமலர்ச்சிக்காக பாடுபடுவதில் தவறில்லை;ஆனாலும் தங்கள் கருத்துக்களால் பரபரப்பை உண்டுபண்ணுவதுடன் தங்கள் பணி நிறைவேறாது அதனால் இடறல் ஏற்பட்டால் அதற்கும் நீங்களே பொறுபேற்க வேண்டும்; அதுவும் வேதத்தைத் தவறாக வியாக்கியானம் செய்து அதன் காரணமாக ஏற்படும் ஒரு இடறல் எங்கள் பாரம்பரிய வழக்கில் தெய்வக் குற்றமாகும்;

  // என்னுடைய தளத்திலேயே முடித்திருக்க வேண்டிய விவாதத்தை பதில் அனுப்புவதற்க்குள் அவசரப்பட்டு தேவையில்லாமல் எல்லாத் தளங்களுக்குள்ளும் இழுத்திருக்கிறீர்கள். //

  நீங்கள் எழுதியது தாங்கள் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல என்றறியவும்; அது முழு கிறித்தவ உலகம் சம்பந்தப்பட்டது,எனவே அதனை வெளிக் கொணருவது எனது கடமையாகும்;இதில் யார் தரப்பு நியாயமானது என்பதை வாசகரே தீர்மானிப்பார்;மேலும் இந்த கட்டுரை அண்மையில் எழுதப்பட்டதுமல்ல,எனவே நீங்கள் இதனைத் திருத்தவோ மாற்றியமைக்கவோ வாய்ப்பிருந்தது;நான் தாமதமாக வந்தேனே தவிர அவசரப்படவில்லை; சிலர் மட்டுறுத்தலுக்காகக் கிடப்பிலிருக்கும் பின்னூட்டங்களைத் திருத்தியும் பதிக்காமலும் விட்டு விடுவதால் எனது கருத்தின் பாதுகாப்புக்காகவே அதனை எனது தளத்திலும் நான் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கும் தளங்களிலும் போட்டுவைத்தேன்;

  // ஆபிரகாமின் கொள்ளைப் பொருளில் கர்த்தர் பங்கு கேட்டார் என்று வேதம் சொல்லவில்லை, ஆபிரகாமே கொடுத்தான் என்றுதான் வேதம் பதிவு செய்திருக்கிறது. //

  நானும் ஆண்டவர் கேட்டார் என்று எழுதவில்லை;ஆனால் ஆண்டவர் கொள்ளைப் பொருளை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பது அவர் கேட்டார் என்பதைவிட மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்; எனவே தான் இந்த சர்ச்சையில் தேவனுடைய குணாதிசயத்தையும் வியாக்கியானத்துக்கு உதவியாக கவனிக்கச் சொன்னேன்;

  • சகோ சில்சாம் அவர்களே! நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏஞ்சல் டிவியில் பணியாற்றியவன் என்றாலும் அதற்கும் எனக்கும் இப்போது எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவர்கள் போதனைகளோடு எனக்கு துளியும் உடன்பாடும் இல்லை. ஏஞ்சல் டிவிக்கும் எனக்கும் முடிச்சுப்போட்டு தேவையற்ற குழப்பங்களை உண்டுபண்ணாதிருங்கள். வேண்டுமானால் ஏஞ்சல் டிவியின் போதனைகளோடு என் கட்டுரைகள் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை உட்காந்து வாசித்துப் பாருங்கள். இது விவாதத்தைத் திசை திருப்பும் முயற்சியாகத் தெரிகிறது. இதுபற்றி இனி பேசவேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். அடியேனுக்காக இதை விளக்கிய சகோ.அற்புதம் அவர்களுக்கு நன்றி!

   நானும் ஆபிரகாம் கொடுத்ததைக் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று எங்குமே எழுதவில்லை! இதை எங்கிருந்து கண்டுபிடித்தீர்கள்? தாங்கள் கொடுத்தது மூலத்தொடுப்பும் அல்ல நான் பிரசுரித்தது போல இதை யாரோ பிரசுரித்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் மூலத்தொடுப்பு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்னும் பலரும் தங்கள் தங்கள் தளங்களில் இதைப் பிரசுரித்தும் இருக்கிறார்கள். மூலத்தை எழுதியவர் யாரென்று யாருக்கும் தெரியவில்லை.

   இந்த விவாதத்தைத் தொடருவதற்க்கு முன்பாக ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்த நிகழ்வு பற்றிய தங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன என்பதையும். பொதுவாக இன்றைய சபைகளில் தசமபாகம் வாங்குவது குறித்து தங்கள் கருத்து என்ன என்பதையும் மட்டும் அறிய விரும்புகிறேன். அதைச் சொல்லுங்கள் பின்னர் விவாதத்தைத் தொடரலாம்.

 3. // அதற்கு கையில் மெய்யோடும் (Bible) வாயில் பொய்யோடும் பலர் இருக்கிறார்கள். //

  இந்த வரிகள் அருமை…இது சொந்த கருத்தா..?

  “தோளில் பையோடும்” என்றும் ஒரு வரி சேர்த்துக்கொள்ளலாமா..?

 4. விஜய் அவர்களே நீங்கள் சொன்னபிறகே நீங்களும் அந்த குட்டையில் கொஞ்ச நாள் ஊறியது எனக்கு தெரிய வருகிறது; இந்த தளத்தின் ஆசிரியர்களில் ஒருவராக டேனி இருப்பதாலேயே உங்களுக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்குமோ எனக் கேட்டேன்; மற்றபடி புரட்சிகரமாக எழுதுவதும் பேசுவதும் பெரிய காரியமல்லவே; ஆனாலும் தங்கள் எழுத்துக்களில் சாதுஜியின் பாதிப்பு இருப்பது நிச்சயம்; இதில் திசைதிருப்ப என்ன இருக்கிறது?

  கடந்த ஐந்து வருடமாக‌ நான் இவர்களுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கிறேன்; ஆனாலும் அநேக இளைஞர்களைத் தூண்டிவிட்டு இதுபோல புரட்சிகரமாகப் பேச ஆயத்தம் செய்த‌ “சாது” இன்னும் சபைகளைக் கலக்காதபடி அவரைக் குறித்த முழு உண்மைகளும் இங்கே பதிக்கப்படுவதே நாம் ஆண்டவருக்கு செய்யும் ஊழியமாகும்; இவையெல்லாவற்றுக்கும் பின்னணியில் மற்றொரு மாபெரும் சூழ்ச்சி வலை பின்னப்பட்டு வருகிறது, அதனை விரைவில் வெளியிடுவேன்; அதற்குள் நாம் விழித்துக்கொண்டால் நல்லது.

  //இந்த விவாதத்தைத் தொடருவதற்க்கு முன்பாக ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்த நிகழ்வு பற்றிய தங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன என்பதையும். பொதுவாக இன்றைய சபைகளில் தசமபாகம் வாங்குவது குறித்து தங்கள் கருத்து என்ன என்பதையும் மட்டும் அறிய விரும்புகிறேன். அதைச் சொல்லுங்கள் பின்னர் விவாதத்தைத் தொடரலாம். //

  நீங்களும் என்னை திசைதிருப்பவே முயற்சிக்கிறீர்கள்; நான் தசமபாகத்தைக் குறித்தோ காணிக்கையைக் குறித்தோ மோசடி ஊழியர்களைக் குறித்தோ எதுவும் கூறவில்லை; ஆனால் ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்து தேவனுக்கு படையல் வைத்தாரா என்பதே ஆராய்ச்சி;

  // நானும் ஆபிரகாம் கொடுத்ததைக் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று எங்குமே எழுதவில்லை! இதை எங்கிருந்து கண்டுபிடித்தீர்கள்? //

  ஏன் நீங்களே சற்று மேலே வாசித்துப் பாருங்கள்; ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்து தசமபாகம் செலுத்தினான் என்று எபிரெயர்.7:4 – இன் படி நிரூபிக்க முயலும் நீங்கள் அதை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா என்பதையும் சொல்லலாமே;

  தேவன் கேட்காமலே ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்ததாகவோ கேட்டதால் கொடுத்ததாகவோ கேட்காமலே கொடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டதாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளாததாகவோ கேட்டுக் கொடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டதாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளாததாகவோ காரியம் எப்படியுமிருக்கட்டும்; அதைக் குறித்து பிறகு ஆராய்வோம், ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்து ஆண்டவருக்கு தசமபாகம் செலுத்தினானா என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்துங்கள்; இதனால் எபிரெயர்.7:4 க்கு சரியான வியாக்கியானத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்ட நன்மை விளையும்; மற்றதை பிறகு கவனிப்போம்;

  ஏனெனில் இதன் தொடர்பில் தாவீதின் கௌரவமும் அவ்வளவு ஏன் முகமதுவைக் குறித்த ஒரு காரியமும் கூட இருக்கிறது.

 5. இது தமிழ்க் கிறிஸ்டியன் தளத்திலும் விஜய் அவர்களின் தளத்திலும் நான் இட்டுள்ள பின்னூட்டமாகும்…

  நேர்மையாகவும் நேர்த்தியாகவும் பதிலளித்துள்ள நண்பர்கள் விஜய் மற்றும் அற்புதம் ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்; நான் எனது அன்பின் பொக்கிஷமாகிய பரிசுத்த வேதாகமத்தைக் குறித்து எழுதுகிறேன் என்பதையும் அதன் மூலம் அறிந்தவற்றை அச்சத்துடன் எழுதுகிறேன் என்பதையும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறேன்; வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறதை முழுவதுமாக நம்புகிறேன்;எனவே நான் தோற்றுப்போனாலும் தவறினாலும் பொய்யாகிப்போனாலும் என் வேதம் அப்படியாகாது என்பதை அடிக்கடி வலியுறுத்துவதுண்டு;

  பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பேசப்படும் நம்முடைய முன்னோர்களை கலகக் குழுவைப் போலவும் கொள்ளை கும்பலைப் போலவும் ஏற்கனவே பேசி எழுதிக் கொண்டிருக்கும் மாற்று மார்க்கத்தவர் ஒருபுறமும் அதனை ஆம் என்று நிரூபிக்கும்வண்ணம் தொடர்ந்து ஆதாரங்களை எடுத்துவைக்கும் தளநண்பர்கள் மறுபுறமும் இருக்க நான் எதை சாதிக்கப் போகிறேனோ தெரியவில்லை; ஒரு நண்பர்,”யூதர்கள் எங்கேயிருந்தாலும் பிரச்சினைதான்;”ரோக்ஸ்” என்று யூதர்களை இகழ்ந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவரை விட்டு நான் விலகினேன்;அதுபோகட்டும்.

  //இங்கு ”கொள்ளையிடப்பட்ட” என்று இருப்பதை கன்னமிட்டுக் திருடியது என்று நீங்கள் தவறாகப் புரிந்து கொண்டால் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல. ஏன் ”கொள்ளையிடப்பட்ட” என்று எல்லோரும் தப்பான அர்த்தம் கொள்ளும்படியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தாங்கள் வேதாகமத்தை மொழி பெயர்த்தவர்களிடமும், அச்சிட்டு வெளியிடுகிறவர்களிடமும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி.//

  இதைப் போல ஒரு பொறுப்பற்ற ஒரு பதில் இருக்குமா என்று தெரியவில்லை;நான் தவறாகப் புரிந்துக் கொள்பவன் என்று தனது கோர்ட்டில் ஒரு அவசரத் தீர்ப்பைத் தருகிறார்,நண்பர்; கொள்ளையை ‘ கொள்ளை ‘ என்று தான் மொழிபெயர்ப்பாளர் போடமுடியும்; அதற்கு அலங்கார வார்த்தைகளைப் போடமுடியாது; இன்னும் பரிசுத்தவான்கள் இனவெறிக்காக‌ கொலைகளையும் செய்த பட்டியலிடுங்கள்;

  வேதத்தின் கருகலான சத்தியங்களை எடுத்து வியாக்கியானம் செய்வதற்கு முன்னர் நீங்கள் வார்த்தைகளுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் அல்லது கற்பதோடு நிறுத்திக்கொள்ளலாம்; இது பொதுவான விதியே தவிர குறிப்பிட்ட கட்டுரையானது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கட்டுரை என்பதை அறிந்திருக்கிறேன்; ஆனாலும் அது தவறான வியாக்கியானத்தினடிப்படையில் உருவானதாக இருப்பின் அதனை மாற்றியமைப்பதில் தவறில்லை;

  வாசகர்கள் எப்போதுமே மையப்பொருளை மட்டுமே நோக்குவதில்லை;எனவே நான் திசைதிருப்புகிறேன் என்ற குற்றச்சாட்டையும் மறுக்கிறேன்;போகிற போக்கில் நீங்கள் உங்கள் தரப்பை வலுப்படுத்திக் கொள்ள எதையாவது போட்டுவிட்டுப் போனால் அதனையெல்லோரும் எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்;

  //எதிரிகளால் அபகரிக்கப்பட்ட லோத்துவின் பொருட்களை மீட்டுக் கொண்ட ஆபிரகாம் (லோத்துவிற்குச் சொந்தமான) மீட்கப்பட்ட கொள்ளைப்பொருளையே தசமபாகமாகச் செலுத்தினான். இந்த காரியம் எழுதப்பட்டதன் சூழமைவைப் புரிந்து கொண்ட யாரும் ஆபிரகாம் ”கொள்ளையிட்டு(திருடி)” தசமபாகம் செலுத்தினான் என்பதாகத் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளமாட்டார்கள்.//

  இந்த கருத்தை என்னுடைய பின்னூட்டத்தில் நான் குறிப்பிடவில்லையா நண்பரே? இதுவே நான் தங்களிடமிருந்து பெற விரும்பிய பதில்;நீங்களோ பல்வேறு திசைகளுக்கு என்னை அலைக்கழித்து அந்த பழியையும் என்மீதே போட்டீர்கள்;

  லோத்துவின் சொத்து என்பது எதுவுமில்லை;
  ஒரு பிணைக் கைதிக்கு
  ஏது சொத்து?
  ஏது சுதந்தரம்?
  அவனை மீட்ட ஆபிரகாமுக்கே அனைத்தும் சொந்தம்;
  ஏனெனில் முதலில் அவனுக்கு சுதந்தரம் கொடுத்து குடியமர்த்தியதும் ஆபிரகாம்; அவன் தன் வழியில் சென்று அமைத்துக்கொண்ட வாழ்வில் அனைத்தையும் இழந்துவிட்ட நிலையில் அவனுடைய உயிரையும் கௌரவத்தையும் அடையாளத்தையும் மீட்டதும் ஆபிரகாம்; இந்த இடத்தில் ஆபிரகாம் மீட்பராகிய கிறித்துவின் முன்னடையாளமாக இருக்கிறான்.

  //போரில் வென்றவர்கள், தோற்றவர்களின் பொருட்களை அபகரித்துச் செல்லுவது அக்காலப் போர்மரபு அதற்குப் பெயர்தான் ”கொள்ளைப்பொருள்”. //

  இஸ்ரவேலர் எப்போதுமே யாருடையதையும் அடித்துப் பிடித்து கொள்ளையடித்து தங்கள் சாமிக்கு கொஞ்சமும் தங்களுக்கு மிச்சமும் வைத்துக்கொண்டு பிழைப்பு நடத்தியவர்களல்ல என்பது எங்களுக்குத் தெரியும்;அதனால் தான் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாகக் காத்திருக்கிறேன்;அதுபோன்ற அர்த்தம் தொனிக்கும் வண்ணமாக தாங்கள் எழுதவில்லை என்பதைச் சொன்னாலே போதும்; நம்முடைய தேவனும் கண்டதையும் ஏற்றுக்கொள்பவரல்ல,அது காட்டுமிராண்டி காலமானாலும் சரி, நவீன காலமானாலும் சரி; அதற்கு ஆதாரமாக எனக்கு விருப்பமான மல்கியா.3:3 ஐ வைத்திருக்கிறேன்;

  எதிரிகளிடம் கொள்ளையிடப்பட்டதில் தன் பங்கை மறுத்த ஆபிரகாம் (14:22) எந்த கொள்ளைப் பொருளை தசமபாகமாக செலுத்தியிருப்பான் (14:20) என்பதை நீங்கள் யோசித்திருக்கவேண்டும்; அது அவனுக்கு சொந்தமாக இருந்து எதிரிகளால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது என்று நான் எழுதியதற்கு எதிராக‌ அது லோத்துவினுடையது என்று வாதாடினீர்களே; நானோ லோத்தையும் ஆபிரகாமின் சொந்தமாக பாவிக்கிறேன்;

  சோர்ந்து போகவேண்டாம், இவையெல்லாமே தேவசித்தமே; வேதத்தை கதை போல படித்துச் செல்லாமால் நிதானமாக பகுத்துணர்ந்து கற்கும் பழக்கத்துக்கு நம்முடைய விவாதம் உதவிசெய்யும்.

  முகமதுவைக் குறித்து நான் குறிப்பிடக்காரணம்…நான் அறிந்தமட்டில் அவன் ஒரு பாலைவனக் கொள்ளையன், அவன் வாரிசுகள் இன்னும் கடலில் கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; நம்முடைய முன்னோர்களாகிய பரிசுத்தவான்களோ உழைப்பாளிகள்; அவர்கள் கொள்ளையடித்து தங்கள் தேவனுக்கு பங்கு கொடுத்தார்கள் என்ற வசனத்தைத் தவறாக வியாக்கியானம் செய்வது எதிரிகளுக்கே ஊக்கமாக இருக்கும்.

  // மீண்டும் கேட்கிறேன்: இந்த விவாதத்தை மேலும் தொடருவதற்க்கு முன்பாக ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்த நிகழ்வு பற்றிய தங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன என்பதையும். பொதுவாக இன்றைய சபைகளில் தசமபாகம் வாங்குவது குறித்து தங்கள் கருத்து என்ன என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன். //

  விஜய் அவர்களின் கோரிக்கை விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்.

 6. இது தமிழ்க் கிறிஸ்டியன் தளத்திலும் விஜய் அவர்களின் தளத்திலும் நான் இட்டுள்ள பின்னூட்டமாகும்…

  நண்பர் விஜய் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்;எனது எழுத்தில் முற்றிலும் ஒரு புதிய அணுகுமுறையை கடைபிடித்து எழுத சில நாட்களாக (..?!) முயற்சித்து வருகிறேன்;இது எனது நண்பர்களுக்கும் கூட ஆச்சர்யமாக இருந்திருக்கும்; ஆனால் தங்களது இந்த பின்னூட்டம் என்னை மீண்டும் முந்திய நிலைக்குக் கொண்டுச் செல்லத் தூண்டுவதாக உள்ளது;நான் தோற்றாலும் எனது வேதம் தோற்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சமரசமாக எழுதி ஆறுதல் எல்லாம் சொல்லி முடித்து வைத்தது போல எண்ணினேன்;

  ஆனால் வாதத்தைத் தொடருவதிலிருந்து நீரும் சாதாரணமானவர் என்பது விளங்கிவிட்டது;நீர் பணிவுடன் விளக்கம் கேட்கவில்லை,சவால் விடுகிறீர்;நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த காளான்களெல்லாம் வந்து வேத வியாக்கியானம் செய்ய அதனைக் கைக்கட்டி கேட்கும் பரிதாப நிலைக்கு இன்னும் சபையானது சென்று விடவில்லை என்பதை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்;நீர் எனக்கு கொடுத்த முதல் பதிலிலேயே தேவையில்லாமல் என்னைப் பாராட்டி கவிழ்க்க பார்த்தீர்;பாராட்டுக்கு பல் இளிப்பவன் நானல்ல,எவனுடைய தயவையும் நம்பி நானில்லை;

  // பிறமதத்தவர் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு தளத்திலிருந்து யாவருக்கும் தெரிந்த பிரபலமான ஒரு தளத்தில் போட்டு “எங்கப்பன் குதிருக்குள் இல்லை” என்று நீங்களே வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டிவிட்டீர்கள். (அதுவும் கொள்ளைப் பொருளில் கர்த்தருக்குப் பங்கா… என்ற கவர்ச்சிகரமான டைட்டில் வேறு) இப்போது ”எண்ணாகமம் 31:25-30” க்கு எல்லோருக்கும் பதில் சொல்லும் பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. இதற்காகத்தான் என்னுடைய தளத்திலேயே முடித்திருக்கலாம் என்று தங்கள் நன்மைக்காகவே சொன்னேன், விவாதத்துக்கு பயந்து அல்ல. //

  இது என்ன மிரட்டலா,எகத்தாளமா..? இதே கேள்வியை ஏற்கனவே திருச்சிக்காரன் என்பவரும் தேவப்ரியா என்பவரும் இன்னும் இந்து அடிப்படைவாதிகளின் தளத்திலும் கேட்டுக் கொண்டுதானிருக்கிறார்கள்; பதில் சொல்ல தான் ஆளில்லை; யாருக்கும் தெரியாத தளத்தில் எதைவேண்டுமானாலும் பேசிக் கொள்வாராம்; பொதுவான தளத்தில் பேசினால் அசிங்கமாம்;பூனை தன் கண்ணை மூடிக் கொண்டு பூலோகம் முழுவதும் இருண்டுவிட்டதாக நினைத்ததாம்,அதுபோலவே இருக்கிறது இந்த குழந்தைத் தனமான கருத்து;இந்த நவீன இணையதள உலகில் இது எப்படி சாத்தியமாகும்?

  வேதத்துக்கும் அதன் போதனைக்கும் எதிரான எந்தவொரு கருத்துக்கும் பதில் சொல்லாவிட்டால் அதனால் பலர் பாதிக்கப்படுவர்களே என்ற வைராக்கியத்துடனும் ஆதங்கத்துடனும் பல்வேறு தளங்களில் எனது கருத்துக்களை எழுதிவருகிறேன்;எனது கருத்தை அந்த தளமானது ஏற்றாலும் ஏற்காவிட்டாலும் ஒரு சிலராவது பயனடையட்டும் என்று தொடர்ந்து ஓயாமல் உழைக்கிறேன்;மாற்றுக் கருத்துக்கான சிந்தனையை மூடிவிட்டு சத்தியத்தை எப்படி ஆழ்ந்து புரியமுடியும்?

  // ”கொள்ளைப் பொருளைப்பற்றி” விளக்கம் கேட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு நானே விளக்கமளித்திருந்திருப்பேன். //

  அதான் அந்த இலட்சணம் இங்கேயே தெரிகிறதே, யூதரை பலிகொடுத்து அது அந்த கால கலாச்சாரம், அப்படி இப்படி என்று பேசி ஆளை மயக்கி பிடித்து உங்களைக் காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு மோசமாக்குவீர்கள்; ஒரு கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாவிட்டால் உலகத்தான் காரி துப்புவான்; சுவிசேஷம்.. புதிய ஏற்பாடு என்று ஏதாவது சொல்லி சமாளித்தாலும் “அங்கே ” வழிவது முகத்தில் தெரிய.. சந்தி சிரிக்கும்; அப்போதும் உங்கள் மதியீனத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல் ஆண்டவருக்காக பொறுமையாக சகிப்பதாக ‘சீன் ‘ போடுவீர்கள்; இது தான் உங்கள் விளக்கத்துக்கு அவன் கொடுக்கும் மரியாதை; என்ன கடைசியாக நியாயத்தீர்ப்பைச் சொல்லி கொஞ்சம் மிரட்டிவிட்டு ஓடிவிடலாம் அல்லவா?

  // சிறு மொழிப்பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு “இது சத்தியத்துக்கு விரோதமான கட்டுரை” என்று ஒட்டுமொத்தமாகத் தூக்கிச் சாத்தியிருக்க மாட்டீர்கள்… //

  பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பார்களே அதுபோல ஆபிரகாம் கொள்ளையிட்டு தசமபாகம் செலுத்தினான் எனும் வார்த்தையிலேயே அனைத்தும் முடிந்துபோனது;உமக்கு சிறிய மொழி பிரச்சினை எனக்கு மானப் பிரச்சினையாக்கும்;ஒரு கொள்ளைக்காரனையா எனது விசுவாசத் தகப்பனாகக் கொண்டிருக்கிறேன்? திருடு என்பது ஒரு சிறுகுழுவாக சென்று செய்வது,கொள்ளை என்பது கும்பலாகச் சென்று செய்வது இதில் என்ன வித்தியாசம்? நான் ஆண்டவரைக் காப்பாற்ற முயற்சிக்கவுமில்லை,ஆபிரகாமுக்கு வக்காலத்து வாங்கவுமில்லை, குறிப்பிட்ட வேதப்பகுதியில் இல்லாத ஒன்றை வேறொரு வேதப் பகுதியிலிருந்து அதுவும் தவறான அர்த்தத்துடன் நிரூபிக்க முயலும் உமது மோசடியை எதிர்த்துப் போராடிக் கொண்டிருக்கிறேன்;

  // தாங்கள் சொன்ன வார்த்தையை திரும்பப் பெறும் நேர்மை இருக்கிறதா? //

  இது நீர் எழுதியிருந்தாலும் மொழிபெயர்த்திருந்தாலும் சத்தியத்துக்கு விரோதமானது என்பதில் எந்த சந்தேகமுமில்லை;எனவே எனது எந்த ஒரு வார்த்தையையும் திரும்பப் பெறும் அவசியமுமில்லை;

  // சகோ.சரவ்! அதிரடியாக எண்ணாகமம் 31:25-30 ஐ சுட்டிக்காட்டி விவாதத்தை முடித்து வைத்து விட்டீர்கள். ஆனால் இதற்குப் பின் பதிவிட்ட சகோ.சில்சாம் இதைக் கண்டுகொள்ளாததுபோல் (வேறு வழியின்றி) தனது வழக்கைத் தொடர்ந்து நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். //

  உம்மோடு வழக்காட நீர் யார், நான் யார்? வசனம் சொல்லாத ஒரு கருத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு தொங்குவது யாரென்பது விரைவில் தெரியும்; இது என்ன அரசியலா,பதிலுக்கு பதிலாக இன்னொன்றை எடுத்துச் சொல்ல? ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்து கடவுளுக்கு படைத்தான் என்றால் சந்தனக் கடத்தல் வீரப்பனும் பரிசுத்தவானல்லவா? இங்கே விவாதிக்கப்படும் வேதபகுதியில் ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்து கடவுளுக்கு பங்கு கொடுத்தது உண்மையானால் எண்ணாகமத்திலும் ஏன் முழு வேதத்திலுமே அவ்வாறேயாகும்;அல்லது ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு தார்மீக நியாயமும் தேவநீதியும் வெளிப்பட்டதெனில் அதுவே முழு வேதாகத்தின் சத்தியமாகும்;நான் அறிய விரும்பும் சத்தியத்துக்கே சரியான பதிலை யாரும் தராதபோது தொடர்ந்து கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் பொறுப்பு எனக்கில்லை;

  // சில்சாம் அவர்களே! தங்களுடைய பிரச்சனை இதுதான். நீங்கள் இன்றைய கலாசார சூழலுக்குள்ளும், மனித நியமங்களுக்குள்ளும் கர்த்தரை இழுத்து வந்து அதன்படி அவரை நீதியுள்ளவராகக் காட்ட முயலுகிறீர்கள். மந்தையைக் காப்பாற்றுவதுதான் நமது வேலை, கர்த்தரைக் காப்பாற்றுவது அல்ல என்று எனது இரண்டாவது பதில் பதிவிலேயே சொல்லியிருந்தேன். //

  நீர் யாரையா என்னை கணிக்க..? உமது பிரச்சினைக்கு முதலில் தீர்வைச் சொல்லும்… கட்டுரையின் நாயகர் தேவனைக் காப்பாற்ற நான் யார்,எனக்கு மந்தையே முக்கியம் என புது வேதாந்தம் பேசுகிறார்; நரிக்கு பெருந்தனம் கொடுத்தால் கெடைக்கு ரெண்டு ஆடு இனாம் கேட்குமாம்; நீர் மேய்ப்பனுமல்ல,நீர் காப்பாற்ற முயற்சிப்பது மந்தையுமல்ல,மந்தையைத் தவறாக மேய்ச்சல் காட்டுவதைத் தடுக்கும் வழிப்போக்கன் நான்;

  நல்ல போதகரும் மேய்ப்பருமான அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் எதையெதையோ உளறிக் கொண்டிருப்போர் மட்டும் மந்தையைக் காத்துக் கொள்ளமுடியுமா?

  உமக்கு கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுவதில் விருப்பமில்லாவிட்டால் மந்தையைக் காப்பதிலும் உமக்கு பங்கில்லை;மந்தைக்காகக் கர்த்தரிடமும் கர்த்தருக்காக‌ மந்தையிடமும் போராடிய அனுபவமுள்ளோருக்கே அது வாய்க்கும்;நான் யாரிடமிருந்து தேவனைக் காப்பாற்ற வேண்டும்? சாத்தானிடமிருந்தா? அல்ல, அவருக்கு சொந்தமான அவரது இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட மந்தையானது பிசாசுகளின் உபதேசத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாமலிருக்க கர்த்தருடைய திவ்ய குணாதிசயத்தை மந்தையிடம் சொல்லுவதே எனது பணியாகும்;

  விஜய் தன் மனம்போக்கில் என்னை தேவனுக்காக பெலவீனமான பக்கத்தில் நிற்பவனாகவும் தன்னை மந்தைக்காக சாதகமான பக்கத்தில் நிற்பவராகவும் நிர்ணயித்துக் கொண்டு கதைவசனம் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்;

  // கர்த்தருக்கு உதவி செய்ய முயன்றுதான் ஆபிரகாம் இஸ்மவேலைப் பெற்றுக் கொண்டான். நீங்களும் கர்த்தருக்கு உதவி செய்கிறேன் பேர்வழி என்று சொல்லி ஏதேனும் ஒரு புதிய உபதேசத்தைக் கொண்டு வந்து விடாதீர்கள். உலகின் ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு நீதியாகத் தோன்றுவது மறுகலாச்சாரத்தில் தவறாகக் காணப்படலாம். இதற்குள் எல்லாம் கொண்டுவந்து கர்த்தரை அடக்க முயல்வது தவறு. //

  புதிய சிக்கலுக்கு ரூட் போடாதீங்க விஜய்..! கர்த்தருக்கு உதவிசெய்யவே ஆபிரகாம் இஸ்மவேலைப் பெற்றான் என்று எங்காவது இருக்கிறதா? அறிவில்லாத இதுபோன்ற போதகங்களால் வெறும் குழப்பமே மிஞ்சும்; நான் அணுகாத எல்லைகளுக்கெல்லாம் என்னை இழுத்து அதிகப்பிரசங்கித்தனம் செய்யவேண்டாம்; நான் கர்த்தரை எதற்குள்ளும் அடக்க பார்க்கவில்லை;

  ஆபிரகாம் கொள்ளையடித்தே தசமபாகம் செலுத்தினான், அது அந்த காலத்திய நடைமுறை, அதுவே நியாயம் என்று கூறுவீர்களானால் இன்றைய நவீன காலத்து நீதியின்படி இன்றைய பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேல் செய்வது காட்டுமிராண்டித்தனம் என்றாகும்;

  “தேவரீர் உன்னதத்திற்கு ஏறி, சிறைப்பட்டவர்களைச் சிறையாக்கிக் கொண்டுபோனீர்; தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷருக்குள் வாசம்பண்ணும் பொருட்டு, துரோகிகளாகிய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களைப் பெற்றுக்கொண்டீர்.” (சங்கீதம்.Psa 68:18 )

  இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் “சிறைப்பட்டவர்களைச் சிறையாக்கிக் கொண்டுபோனீர் ” எனும் வார்த்தையே ஆபிரகாம் லோத்து சம்பந்தப்பட்ட ஆதியாகமம்.14 ம் அதிகாரத்தின் சம்பவங்களுக்கு உதாரணமாகும்;

  ஆம்,எதிரிகளால் கொள்ளையிடப்பட்டவற்றை ஆபிரகாம் கொள்ளையிட்டு அதில் ஒரு பங்கை தேவனுக்குக் கொடுத்தான் என்பதுடன் இந்த விவாதம் நிறைவடையும்;அதற்குப் பிறகு மற்ற காரியங்களையும் அலச இருந்தேன்;நான் அதை நோக்கி முன்னேறாமல் தடுக்கவே விஜய் இவ்வளவு போராடுகிறார்;

  லோத்து ஆபிரகாமினால் மீட்கப்பட்டதை முன்னிட்டு கிறித்துவின் மீட்பின் திட்டத்துடன் ஒப்பிட்டு ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் நல்லதொரு பதிலை நான் கொடுத்தபிறகும் அதனைப் புறக்கணித்துவிட்டு லாவணி பாடிக்கொண்டிருக்கும் விஜயுடன் இதற்கு மேலும் பேசுவதற்கு என்னிடம் ஒன்றுமில்லை;

 7. விஜய் says:
  7:19 AM இல் செப்டம்பர் 14, 2010

  சகோ சில்சாம் அவர்களே! ”வெளியே வந்ததற்கு” நன்றி. ஆபிரகாமைக் காப்பாற்ற உங்கள் வாதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கவில்லை என்பதை நான் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறேன். உம்மோடு வாதம் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கும் இல்லை.

  //கொடுத்த முதல் பதிலிலேயே தேவையில்லாமல் என்னைப் பாராட்டி கவிழ்க்க பார்த்தீர்;பாராட்டுக்கு பல் இளிப்பவன் நானல்ல,எவனுடைய தயவையும் நம்பி நானில்லை;//

  தவறான ஊழியர்களை திட்டி சில பதிவிட்டிருந்தீர்கள் அதை வாசித்த பின்னர் நீங்கள் கர்த்தருக்காகப் போராடும் போராளி என நினைத்திருந்தேன். ஆனால் மார்ஸ் மேடையில் உங்கள் பதிவுகள் சில பதிவுகள் உங்கள் நம்பிக்கை, உபதேசம், சாட்சி குறித்து என்னைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தன. ஆனாலும் சில நல்ல பதிவுகளை வெளியிட்டிருந்ததால் தங்களைப் பாராட்டினேன். உங்களைப் பாராட்டுவதாலும் எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, கவிழ்ப்பதாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை.

  //ஆம்,எதிரிகளால் கொள்ளையிடப்பட்டவற்றை ஆபிரகாம் கொள்ளையிட்டு அதில் ஒரு பங்கை தேவனுக்குக் கொடுத்தான் என்பதுடன் இந்த விவாதம் நிறைவடையும்;//

  இது ஆரம்பகால விசுவாசிக்குக் கூடத் தெரிந்த உண்மை, இதைத் தெரியாமல் நான் எழுதியிருக்கிறேன் என்று நீங்களாகத் தப்புக்கணக்கு போட்டுக் கொண்டு வாதத்தைத் துவங்கி வைத்தீர்கள். இப்போது சுயரூபமும் காட்டி விட்டீர்கள். இனி எஞ்சியவற்றை வாசகரின் கணிப்பிற்கே விட்டுவிடுகிறேன்.

  ஆபிரகாமுக்காக துடித்த உங்கள் இருதயம் எண்ணாகமம் 31:25-30 சொன்னபோது துடிக்க வில்லையா? நாங்களெல்லோரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை அசட்டை பண்ணுபவர்கள் என்று எங்கள் பக்கமே திருப்புவது நியாயமா? கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டித் வாதத்தைத் துவங்கியவர் எண்ணாகமம் 31:25-30 க்கு சரியான விளக்கம் தராமல் விவாதத்தை முடிக்க முயற்சிப்பது நன்றாகத் தெரிகிறது. இதிலிருந்தே தங்கள் இந்த விவாதத்தை ஆரம்பித்ததன் நோக்கமும் “கொள்ளைப்பொருள்“ அல்ல என்பதும் விளங்குகிறது. நான் நேற்று முளைத்த காளான் என்பதையும், வெகு சாதாரணமானவன் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன். என்னைக் குறித்து எந்த உயர்வெண்ணமும் கொள்ளுமளவுக்கு ஒன்றும் சாதிக்கவில்லை. அதை நானே ஒத்துக் கொள்ளும்போது, அதற்காகத் தாங்கள் இவ்வளவு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதற்க்கு ஏன் ஆபிரகாமையெல்லாம் இழுக்கிறீர்.

  இந்த தசமபாகம் பற்றிய காரியத்தில் மாத்திரம் தாங்கள் கை வைக்காமல் வேறு எந்தக்கட்டுரை குறித்தோ அல்லது என்னைக் குறித்தோ தாங்கள் எவ்வளவு எழுதியிருந்தாலும் நான் சுத்தமாகக் கவலைப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டேன். ஏனெனில் நானே தனிப்பட்ட விதத்தில் இந்த தசமபாகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவன். என்னைப் போல ஏமாந்தவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு தரவேண்டுமே என்ற எண்ணம்தான் என்னை இவ்வளவாக உந்தித் தள்ளியிருக்கிறது

  எனது தளத்தில் என்னோடு சில காரியங்களில் வாதம் செய்த அனைத்து சகோதரர்களும் எனக்கு நல்ல நண்பர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். மின்னஞ்சலில் எங்கள் ஐக்கியம் தொடர்கிறது. காரணம் அவர்களது நோக்கம் சரியான விளக்கத்தைப் பெற வேண்டுமென்பதே! ஆனால் தங்கள் நோக்கம் அதுவல்ல. இதற்கும் கடுமையான சொற்களால் பதில் எழுதுவீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். இனி என்னைக் கார்னர் செய்து பல பதிவிடுவீர்கள் என்பதும் எனக்குத் தெரியும். என்னைக் குறித்து எவ்வளவு தவறாக, கேலியாக, அசிங்கமாக எழுதினாலும் எனக்குக் கவலையில்லை. என் பெயரைப் பெருமைப்படுத்த நான் ஊழியத்துக்கு வரவும் இல்லை. என் எழுத்துக்கள் தங்களைப் புண்படுத்தியிருந்தால் மன்னிக்கவும்.

  chillsam says:
  8:20 AM இல் செப்டம்பர் 14, 2010

  உங்களைப் போல சூழ்ச்சியுடனும் சூட்சமத்துடனும் போட்டு வாங்கி எழுதும் கலையை நான் கற்கவில்லை;நீங்கள் அடித்த பல்டிகளும் முன்னுக்குப் பின்முரணான கருத்துக்களும் வாசகரால் கவனிக்கப்படுகிறது;நானே விரைவில் அவற்றைத் தோலுரிப்பேன்;யாவே தேவனை ஆராதித்தோர் கொள்ளையடித்து அதாவது அந்த கால நாகரீகத்தின்படி தங்கள் தேவனுக்கும் பங்கு கொடுத்துவிட்டு உண்டு கொழுத்தனர் எனும் இறையியல் எனக்குத் தெரியாது;ஒட்டுங்க சாமி ஓட்டுங்க வண்டி ஒட்ற வரைக்கும் ஓடட்டும்..!

  தசமபாகத்தால் எதை இழந்தீரோ அது உமக்கே வெளிச்சம் ஆனால் அதைச் சொல்லி நல்ல பிழைப்பு கிடைத்ததே சந்தோஷம்தானே,,?

  chillsam says:
  8:32 AM இல் செப்டம்பர் 14, 2010

  ஆபிரகாம் எதிரியிடம் கொள்ளையடித்து தசமபாகம் செலுத்தவில்லை என்பதை நீர் அறிந்திருந்தால் முதன்முதலாக நான் உமக்கு இட்ட பின்னூட்டத்துக்கான பதிலிலேயே அதனைக் குறிப்பிட்டிருக்கவேண்டும்; இத்தனை வாதத்தை வளர்த்துவிட்டு இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்பது பக்கா மோசடியான வாதமாகும்;யாரும் யாரையும் மன்னிக்கவேண்டாம்,எல்லாம் போதும்..!

  colvin says:
  3:34 மாலை இல் செப்டம்பர் 14, 2010

  அன்பு நண்பர் சில்சாம்
  இதோ இந்த மொழிபெயர்ப்பை பாருங்கள்

  எபி. 7:4 நம் குலமுதல்வர் ஆபிரகாமே தாம் போரில் கைப்பற்றிய பொருள்களுள் பத்தில் ஒரு பகுதியை இவருக்கு அளித்தார் என்றால் இவர் எத்துணை பெரியவர் என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள்

  இது திருவிவிலியம் பொதுமொழிபெயர்ப்பு. இப்போ சகோதர்கள் சொல்வதையும் நீங்கள் எழுதியதையும் திருப்பி ஒருமுறை வாசியுங்கள்.

  chillsam says:
  5:41 மாலை இல் செப்டம்பர் 14, 2010

  நீங்கள் உலகத்திலுள்ள அத்துணை மொழிபெயர்ப்புகளையும் பார்த்தாலும் மையக் கருத்து ஒருபோதும் மாறுவதில்லை; ஆபிரகாம் எனும் தேவ மனுஷன் எதிரிகளால் கவர்ந்து செல்லப்பட்டவற்றை போரிட்டு மீட்டு வந்து அதிலிருந்து ஒரு பகுதியையே கடவுளுக்குக் காணிக்கையாகப் படைத்தான் என்பதே எனது கருத்து;இதனையே இந்த கட்டுரையின் முதல் பின்னூட்டத்திலிருந்து நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறேன்;எபிரெயர்.7:4 ஐயும் கூட இந்த புரிதலின் படியே படிக்கவேண்டும்;இது நமக்கு அருமையான விலையுயர்ந்த பொருட்களை மீட்க உதவும் போலீஸாருக்கோ ஆட்டோ அல்லது டாக்ஸி காரருக்கோ முகமலர்ந்து நன்றி கூறி இனாம் கொடுப்பது போன்ற செயலாக நான் அறிகிறேன்;இதனை மார்க்கக் கட்டளையாகச் செய்யவில்லை;ஏனெனில் அன்றைக்கும் அதுபோன்று கட்டளையிடும் அமைப்பு யாவே தேவனுக்காக வானத்தின் கீழெங்கும் இருந்ததில்லை; மாறாக எதிரிகளின் அசூசியான பொருட்களைக் கடவுளின் சமூகத்திற்குக் கொண்டுவருவது (நல்ல) மரபல்ல; மற்றபடி தேவையற்ற காரியங்களை நான் எழுப்பிக்கொண்டிருப்பதாக நீங்களெல்லாம் நினைத்தால் நான் விலகிக் கொள்ளுகிறேன்.

 8. Mr.chillsam,
  Please try to solve and harmonize the issue between brothes.
  Dont utter bla bla bla. Please give suggestion out of verse. Dont Write your opinion out of ur Feeling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s