“குரான்” முழுக்க முழுக்க பைபிளின் தழுவல்…

desc

via “குரான்” முழுக்க முழுக்க பைபிளின் தழுவல்….

4 thoughts on ““குரான்” முழுக்க முழுக்க பைபிளின் தழுவல்…

  1. ஆம் நண்பரே குரானில் நல்ல நகைச்சுவையான செய்திகள் உண்டு என்பதை என்னைவிட தாங்கள் அதிகம் அறிந்திருப்பீர்கள்..!

  2. quranin aasiriar allah anal bibile manidhargalin karpanai adhanaldhan adhil aabasangalum, muranpadugalum malindhu kanappaduginrana; muranpadu example:jhon 5:31 and jhon 8:14, aabasam;ezakkial 23: please riply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s