தெய்வீக திட்டம்..!

இறைவன் மனிதனை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடனே படைத்தார்; அது ஒருபோதும் மாறாதது; நாம் அந்த பரிபூரண தெய்வீகத் திட்டத்தைவிட்டு விலகிச் சென்றாலும் அது நமக்காகக் காத்திருக்கும்;

இதற்கிடையில் நமது சொந்த விருப்பத்தின்படியும் தேர்ந்தெடுப்பின்படியும் ஈடுபட்ட காரியங்களில் சோர்ந்து போனவர்களாக தோல்வி மனப்பான்மையுடன் மனநிம்மதி தேடி இறையடி சேரும்போது கடவுள் அன்புடன் நம்மை சேர்த்துக் கொண்டு தமது திட்டத்தின் நிறைவேறுதலுக்குள்ளாக நம்மைக் கொண்டு வருகிறார்;

அது நித்தியகால‌ திட்டமாதலால் தாமதமாகிறது;
தூரகால திட்டமாதலால் விரைந்தும் வராது..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s