இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு ஒரு பகிரங்க வேண்டுகோள்..!

இஸ்லாத்தின் அனைத்து கொள்கைகளையும் மதிக்கும் நான் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் இதுதான், தயவுசெய்து இயேசுகிறிஸ்துவையும் பைபிளையும் விமர்சித்து இஸ்லாத்தை வளர்த்துவிட முடியும் என்று தப்பெண்ணம் கொள்ள‌வேண்டாம்;

ஏனெனில் அன்று கண்ணை மூடிக் கொண்டு சொன்ன எல்லாவற்றையும் நம்பிய தலைமுறை இன்று இல்லை;  இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களைவிட அதிகமாக பைபிள் இஸ்லாமியர்களால்
வாசிக்கப்படுகிற்து; அது இஸ்லாத்துக்கே ஆபத்தாக முடியப்போகிறது;

ஏனெனில் பைபிளை ஒருமுறை கையில் எடுத்துவிட்டால் அது அந்த நபருடன் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டேயிருக்கும்; தூங்கவே விடாது;

ஆனானப்பட்ட போப்பு (RC) மார்க்கத்தவரே பைபிளைப் படிப்பதற்குத் தடை விதித்திருந்தார்கள்;  காரணம் பல்வேறு மார்க்கப் பிரிவினைகளுக்கும் குழப்பத்துக்கும் காரணமாகிவிடும் என்ற அச்சமே;

இன்று இஸ்லாமியர் பைபிளை படிக்கத் துவங்கியதால் அவர்களுக்கிடையே பல்வேறு  பிரிவினைகள் வந்து அந்த கூடாரமே கலகலத்துக் கொண்டிருக்கிறது;

அதுதான் புனித பைபிளின் மகத்துவம்..!

இங்கே முறைப்படி இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு பதிலளிக்கக் கூடிய ஒரு சகோதரருடைய தொடுப்பைத் தருகிறேன்;அவர் எத்தனையோ முறை வெளிப்படையான எழுத்துவிவாதத்துக்கு அழைத்தும் அவரை நேர(அ..?)டி விவாதத்துக்கே அழைக்கிறார்கள்;

இது எப்படி நியாயமாகும் என்று தெரியவில்லை; கிறிஸ்தவத்தின் புனித நூலான பைபிளை விமர்சிக்க இருக்கும் சுதந்தரம் குரானுக்கும் இருக்கவேண்டுமல்லவா?

எது எப்படியோ கிறிஸ்தவம் நிச்சயமாக வாளால் பரப்பப்பட்டதல்ல..!

http://isakoran.blogspot.com/2010/01/1.html

One thought on “இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு ஒரு பகிரங்க வேண்டுகோள்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s