விண்ணும் மண்ணும் சந்தித்த அற்புதம்..!

மண்ணவரை விண்ணவராக்க மன்னவர் வந்தார்
கண்ணவரென சொன்னவர் அவர் என்னவர் ஆனார்

கண்மணி விண்மணி பொன்மணி இத்தரை வந்தார்
நித்திரை ஆழ்ந்தவர் திரைவிலக்கி முத்திரை யானார்

கொண்டாடி கூத்தாடி போட்டுடைத்தோரை திண்டாடி
மன்றாடி பூட்டுடைத்தாரடி கொண்டாடி ஞானப்பெண்ணே

கொற்றவரும் மற்றவரும் திகைத்திட
கற்றவரும் சிற்றாரும் மலைத்திட
மாபெரும் ஞாயிறு உதித்ததன்றோ

ஏழைக்கு பெலனாம் எளியவரின் திடனாம்
புயலுக்கு புகலிடமாம் குளிருக்கு மறைவிடமாம்
வெயிலுக்கு குளிர்நிழலாம் கவிதையில் என்ன சொல்ல‌

காற்றாக மழையாக பனியாக அரும்பெரும் பொருளாக‌
அவரையறிந்தோரின்று அவரே இவரென்றாக‌ திகைக்கின்றார்

தூதனோ தீர்க்கனோ என ஆராய்ந்த மார்க்கரும் இவர்
தூதனோ நாதனோ அல்ல வேதம் நிறை வேந்தனே
வேதனை நீக்கும் தேவனே சாதனையான மாந்தனே என‌
சோதனை தாங்கி உரைக்கிறார் தரணி யெங்கும்

வந்திடு அவர் பதம் தந்திடு உன்னை சதம்
கொன்றிடு பேய் வதம் வென்றிடு வாய் நிதம்

My Jesus,My Lord,My God..!

From Manger To Man(a)ger..!

(a)…………………?

Advertisements

One thought on “விண்ணும் மண்ணும் சந்தித்த அற்புதம்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s