உதவும் கரங்கள்

கோவையில் ராம் நகரில் முடிதிருத்தும் கடை வைத்துள்ள் சுப்ரமணி அவர்களின் அனுபவம்;

ஒவ்வொரு மாத‌மும் வார விடுமறை தினமான செவ்வாய்க்கிழமையன்று தவறாமல் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்லும் வழக்கமுடைய பக்தர் சுப்ரமணி ஒரு நாள் யோசித்தார், சாமியைத் தேடிச் செல்லும் நேரம் சமூகத்துக்குப் பிரயோஜ‌னமான எதையாவது செய்யலாமே என்று!

அருகிலிருந்த “உத‌வும் கரங்கள்” ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் இலவசமாக முடிதிருத்த துவங்கினார்; அதில் கிடைத்த ஆத்ம திருப்தியின் காரணமாக தற்போது ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் இதனைச் செய்கிறார்;

மேலும் தனது கடைக்கு வரும் ஆதரவற்றோருக்கும் தனது சேவைப் பணியினை விரிவு செய்துள்ளாராம்.

“மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை” என்பது எத்தனை உண்மையல்லவா..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s