செய்தி:-

செய்தி: மும்பையில் கோவில் வளாகத்தில் தங்கியிருந்த அப்பாவி சந்நியாசிகள் மீது ராஜ் தாக்கரேவின் நவ் நிர்மாண் கட்சியினர் தாக்குதல்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s