காசுக்கு மதம் மாற்றமா..?

மதம் மாறும் தலித்துகளுக்கு சம உரிமை வாக்களிக்கப்படவில்லை; சமுதாயத்தில் அவர்கள் சந்தித்த கசப்பான அனுபவங்களே மதம் மாறத் தூண்டியது;மனதால் இந்துவாக இருப்பவன் பணம் வாங்கினாலும் இந்துவாகவே இருப்பான்;காரணம்,தள்ளிவைத்தல் முதலான கொடுமைகள் இன்னும் தீவிரமாகுமே..?

அண்மைய செய்தி:
1.நெல்லைச் சீமையில் 900 பேர் இஸ்லாமியராக மதம் மாறினார்கள்.

2.தாழ்த்தப்பட்டவர்களாலும் தாழ்த்தப்பட்ட “புதிரை வண்ணார்” இனத்து பையனுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க மறுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் எழுதிய கடிதத்தில் காரணமாகக் கூறியது,அவர்கள் தற்போது வண்ணார் தொழிலைச் செய்யவில்லை என்பதே.

பணம் வாங்கிக் கொண்டு மதம் மாற்றுகிறார்கள் என்ற அரதப்பழசான குற்றச்சாட்டு நாகரீக சமுதாயத்தின் அவமானம்;கைநிறைய சம்பாதிக்கும் மேல்தட்டு இளைஞர்களும் இன்று மதம் மாறுகின்றனர்;அதற்கு என்ன காரணம்..?

உண்மையான- ஆரோக்கியமான விவாதத்தை ஊக்கப்படுத்த எதிர் தரப்பு நியாயத்துக்கும் மரியாதை தருதல் வேண்டும்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s