“எதிரிக்கும் பின்னாக எனக்கு முன்பாக ஒருவர்”

“எதிரிக்கும் பின்னாக எனக்கு முன்பாக ஒருவர்”

இந்த தலைப்பில் எழுத இருக்கிறேன்;வாசகர்கள் தங்கள் கருத்துக்களையும் யோசனைகளையும் தகவல்களையும் தர வேண்டுகிறேன்..!

chillsam's favotrite,"David"


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s