கடவுளின் தூதுவர்கள்..!

காமராஜ புரம் ஊழியத்தில் பகிர்ந்துக்கொண்ட கருத்து;
வருடத்தின் இறுதியில் வந்திருக்கிறோம்;இந்த நேரத்தில் இரண்டு காரியங்களால் மனம் பாரமடையலாம்;

ஒன்று, இந்த வருடமுழுதும் காத்திருந்தும் நாம் எதிர்பார்த்த ஒரு காரியம் வாய்க்கவில்லையே;ஆண்டவர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்,எனும் மனத்தாங்கல் ஏற்படலாம்;

இரண்டு, இந்த வருடமுழுவதும் ஆண்டவர் என்னைக் காப்பாற்றினார்;ஆனாலும் நான் ஆண்டவருக்காக ஒன்றுமே செய்யவில்லை;என் காலங்களை வீணாக்கி விட்டேன் என்ற குற்ற உணர்வும் இருக்கலாம்;

இந்த இரண்டையுமே விட்டுவிட்டு நாம் நன்றி செலுத்தினால் போதுமானது; நாம் துக்கமுகமாயிருப்பது ஆண்டவருக்குப் பிரியமில்லை;

இந்த சமூகத்தில் பார்வையற்றோரையும் காதுகேளாதோரையும் முடவரையும் பார்க்கிறோம்; நம்மையெல்லாம் நன்றாகப் படைத்த ஆண்டவர் அவர்களை ஏன் ஊனமாகப் படைத்தார்; அவர் படைப்பில் குறை இருக்கலாமா? அல்லது அவருக்குத் தெரியாமல் வேறு யாராவது ஒன்றை செய்துவிடமுடியுமா?

நீங்கள் ஒரு அதிசயத்தை கவனிக்கவேண்டும், எந்த ஒரு ஊனமுற்றோரும் தனக்காக அடுத்தவர் பரிதாபப்படுவதை விரும்புவதில்லை; தங்கள் ஊனத்தைப் பெரிதுபடுத்துவமில்லை; அவர்கள் தங்கள் பெலவீனத்துடனே போராடி அங்கீகாரம் பெறவே விரும்புகிறார்கள்;

நான் சொல்லுவேன்,ஆண்டவர் அவர்களையும் குறையில்லாமல் படைத்திருக்க முடியும்; ஆனாலும் கண்ணின் அருமையினை நாம்
அறிந்துக்கொள்ள அவர்கள் பார்வையற்றவர்களாகப் படைக்கப்பட்டார்கள்; கேட்டலின் அருமையினை நான் உணர்ந்துக் கொள்ளவே அவர்கள் செவிப்புலனில்லாதோராகப் படைக்கப்பட்டார்கள்;

எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த வருடம் முழுவதும் நாம் எத்தனை
வீணாக நம்முடைய கண்களைக் கெடுத்திருப்போம்; கண்ணின் அருமையினை அறிந்தோமா?

எத்தனை வீணான காரியங்களைக் கேட்டு- பேசி நம்முடைய கேட்கும் திறனையும் பேசும் திறனையும் வீணாக்கி இருப்போம்; செவிட்டு ஊமையரின் சிரமங்களை உணர்ந்தோமா?

நாம் அதனை உணரவே இறைவன் அவர்களை ஊனமாகப் படைத்தார் என்கிறேன்; அவர்கள் கடவுளின் தூதுவர்கள்; அவர்கள் சொல்லும் சேதி என்ன?

அது, ‘மனுமக்களே உங்கள் புலன்களின் அருமையினை அறிந்து பயன்படுத்துங்கள்; இறைவனின் திருஇதய விருப்பத்தையறிந்து நிறைவேற்றுங்கள்’, என்பதாகவே இருக்கும்..!

2 thoughts on “கடவுளின் தூதுவர்கள்..!

  1. இதென்ன சுத்த கேனத்தனமாக இருக்கிறது. கண்ணின் அருமையை சில்சாம் உணர்ந்துகொள்வதற்காக மற்றவர்களை குருடராக படைத்தாரா?
    சில்சாம் மீது ஏன் இப்படிப்பட்ட கருணை? அவர்கள் மீது என்ன அப்படிப்பட்ட வெறுப்பு?
    ஏன் சில்சாமின் கண், காது, மூக்கு, வாய், கை கால் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிட்டால் மற்றவர்கள் அதன் அருமையை அறிந்துகொள்வார்களே..
    அவர்கள் அந்த அருமையை உணர்ந்துகொள்வதற்காக நீங்கள் குருடராக ஆனால் என்ன?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s