தலைகுனிவு

வெற்றிகரமான குடும்ப வாழ்வின் இரகசியம், சகோதரிகளே;

அதனடிப்படையில் கிறிஸ்துவுக்கு முன் தலைவணங்கும் பெண்ணின் கணவனது தலை நிமிர்ந்திருக்கும்;

கிறிஸ்துவுக்கு முன் தலைவணங்காத பெண்ணால் கணவனுக்கு சமூகத்தில் தலைகுனிவு;

இது கிறிஸ்தவ ஊழியக் குடும்பத்துக்கும் பொருந்தும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s